PROMOCJE


TECHNIK FARMACEUTYCZNY

  • Jednorazowa opłata szkolna w wysokości 229 zł po podpsianiu umowy.

  • Osoby, które będą miały co najmniej 70% obecności w miesiącu nie muszą płacić czesnego za dany miesiąc, natomiast w przypadku gdy osoba w danym miesiącu osiągnie niższą frekwencję niż 70% zobowiązana jest do uiszczenia opłaty w wysokości 229 zł.

  • Osoby z najlepszą średnią i najlepszą frekwencją będą miały zapewniony staż w aptece.

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

  • Pierwsze 5 osób, które złożą swoje dokumenty pierwszy semestr nauki mają całkowicie za darmo!

  • 10% rabatu przy wpłacie za cały semestr lub rok z góry.