Policealne Studium Farmaceutyczne

Witamy na stronie Policealnego Studium Farmaceutycznego

 

 

Przedmioty obowiązkowe wykładane na kierunku technik farmaceutyczny:
 • Podstawy anatomii, fizjologii i patofizjologii
 • Farmakologia z elementami chemii leków
 • Farmakognozja
 • Zdrowie publiczne
 • Analiza leków
 • Psychologia
 • Technologia postaci leku
 • Podstawy prawa i ekonomiki
 • Wychowanie fizyczne
 • Zajęcia praktyczne
 • Język angielski
 • Język migowy
 • Technologia informatyczna (nauka obsługi programów farmaceutycznych używanych w aptekach)
Nauka w Studium trwa dwa lata (4 semestry) i kończy się uzyskaniem świadectwa i tytułu technika farmaceutycznego.
Po ukończeniu Studium, absolwent ma prawo do przystąpienia do egzaminów zewnętrznych.
Zajęcia prowadzone są w systemie dziennym. Harmonogram zajęć powstaje w uzgodnieniu ze słuchaczami, co daje możliwość przyjazdu na zajęcia również osobom spoza terenu Rzeszowa.
 
Nasza misja
Naszą misją jest przygotowanie absolwentów do zawodu, który stworzy możliwość sprawnego poruszania się na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej.
Absolwenci, którzy pozytywnie zdadzą egzaminy zewnętrzne otrzymują dyplomy wraz z suplementami w języku angielskim, uprawniające do podjęcia pracy w zawodzie na terenie całej UE.
     

 

Profil absolwenta

Kształcimy w zawodzie technika farmaceutycznego. Jest to zawód medyczny, który może Ci dać sporo satysfakcji. Mając świadectwo ukończenia naszej szkoły, możesz samodzielnie prowadzić punkt apteczny, pracować w aptece, laboratorium, firmie farmaceutycznej, zielarni i wielu innych miejscach gdzie niezbędna jest wiedza na temat leków, ich składu, analizy.